Có 10 thiên can: Theo trang bị trường đoản cú từ là 1 đến 10 là: Giáp(1), ất (2), bính (3), đinh(4), mậu (5) kỷ (6), canh(7), tân (8), nhâm (9), quí (10).

Bạn đang xem: Khái niệm tam hình trong tử vi là gì?

– Số lẻ là dương can (gần cạnh, bính mậu, canh, nhâm)– Số chẵn là âm (ất, đinh, kỷ, tân, quí)– Ngày lẻ (dương can) là ngày cương (đối ngoại)– Ngày chẵn (âm can) là ngày cưng cửng (đối nội)– Những cặp đối xung: Giáp với kỷ, ất với canh, bính với tân, đinh cùng nhâm, mậu cùng quí.

*

Có 12 địa chi: Theo thiết bị trường đoản cú từ là 1 đến 12 là : Tý (1), sửu (2), dần dần (3) , mão (4), thìn (5), tỵ (6), ngọ (7), mùi hương (8), thân (9),dậu (10), tuất (11), hợi (12).

– Số lẻ là dương chi chỉ kết hợp với âm can.– Ví dụ: Giáp tý, canh ngọ….– Số chẵn là âm đưa ra chỉ kết phù hợp với âm can

Ví dụ: Tân sửu, quí mùi…

– Những cặp đối xung: Tý cùng ngọ, sửu và mùi hương, dần dần và thân, mão với dậu, thìn cùng tuất, ghen tuông và hợi (tức là rộng kém nhau 6).

– Tương hợp: có hai một số loại, nhị hợp cùng tam thích hợp.

– Nhị hợp: Tý – sửu, Mão – tuất, Tị – thân, Dần- hợi, Thìn- dậu, Ngọ- mùi

– Tam hợp: Thân – tý – thìn, Dần – ngọ- tuất, Hơi- mão – mùi, Tị -dậu – sửu

vì vậy từng đưa ra chỉ gồm một xung (ví dụ tý xung ngọ), bố đúng theo (ví dụ tý vừa lòng sửu, tý phù hợp với thân với thìn)

Địa Chi tất cả ba hình hotline là Địa Chi tam hình

Trì thay đưa ra hình:

– Dần hình Tỵ– Tỵ hình Thân– Thân hình Dần

Hotline là trì nạm đưa ra hình tuyệt đắc nạm chi hình (Tức là vị bao gồm quyền cố gắng, quyền hành, gia thế mà lại bị phạt)

Giải thích:

– Dần cất Giáp Mộc, Tỵ cất Mậu Thổ, Mộc khắc Thổ– Tỵ đựng Bính Hỏa, Thân chứa Canh Kyên, Hỏa tự khắc Kim– Thân đựng Canh Klặng, Dần cất Giáp Mộc, Kyên ổn tương khắc Mộc.

Ba bỏ ra những hành này đều ngơi nghỉ thời kỳ đắc Lộc (địa điểm Lâm Quan), can Dương mạnh mẽ, những hành y vào vị trí đắc lộc mạnh mẽ nhưng mà ức chế nhau nên gọi là trí thế đưa ra hình.

Xem thêm: Paralegal Là Gì ? Công Việc Của Paralegal Gồm Những Gì? Một Số Chức Danh Trong Lawfirm

Vô ân bỏ ra hình:

– Sửu hình Tuất– Tuất hình Mùi– Mùi hình Sửu

gọi là vô ân đưa ra hình (bị hình phạt vị vô ân, chịu ơn cơ mà không báo đáp, lại còn hại ân nhân)

Giải thích:

– Sửu cất Quí Tdiệt, Tuất chúa Đinch Hỏa, Tbỏ tương khắc Hỏa– Tuất đựng Tân Kyên, Mùi chứa Ất Mộc, Klặng tương khắc Mộc– Mùi cất Đinch Hỏa, Sửu đựng Tân Klặng, Hỏa khắc Kim

Ba chi này sử dụng tòan can Âm khắc chế nhau, đặc tính của Âm là tiêu nhấn, gia trả vô ân bạc bẽo nên được gọi là vô ân bỏ ra hình

Vô lễ đưa ra hình

– Tị hình Mão– Mão hình Tị

hotline la` vô lễ chi hình (hình pphân tử do vô lễ)

Giải Thích:

Mão Mộc vượng, Tị Thủy vượng, nước vượng vượt cây úng vẫn chết, cây vượng thừa vẫn hút khô hết nước, buộc phải dù Thủy sinh Mộc nhưng lại nếu vượt thịnh vẫn hình nhau, đo đắn lễ nghĩa nhằm nhường nhịn nhịn để sinc nhau nên được gọi là vô lễ đưa ra hình.

Bên cạnh đó hai sao này còn chứa Đào Hoa là 1 sao nhà tửu sắc dâm dục

Tự hình đưa ra hình

– Ngọ hình Ngọ– Dậu hình Dậu– Thìn hình Thìn– Hợi hình Hợi

Hotline là từ hình đưa ra hình bởi tự mình hình mình.

Nếu xếp vào cụ thể từng cặp cùng phương thơm huớng ta có:

– Dần Ngọ Tuất Tỵ Dậu Sửu Thân Tị Thìn Hợi Mão Mùi– Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Dần Mão Thìn Hợi Tị Sửu– Dần Ngọ Tuất Hỏa viên, Quí cùng với Tỵ Mão Mùi sinh sống Nam Phương thơm thuộc Hỏa, Hỏa mãn cục bắt buộc hình.– Tỵ Dậu Sửu Kyên ổn viên, Quí với Thân Dậu Tuất sinh hoạt Tây Pmùi hương ở trong Kim, Kyên mãn cục bắt buộc hình.– Thân Tị Thìn Tdiệt viên, nước rã về Đông thì thịnh, Dần Mão Thìn phương Đông đề xuất Thân Tị Thìn hình với Dần Mão Thìn.– Hợi Mão Mùi Mộc viên, Thủy sinch Mộc nhưng lại nước nhiều làm lsinh hoạt đất hại cây. Hợi Tị Sửu nghỉ ngơi dưới ở trong Phương thơm Bắc Thủy, cây đổ bổ xuống dưới, buộc phải Hợi Mão Mùi hình Hợi Tị Sửu.

Có sách nói số 10 là số lớn nhất của Hà Đồ, thịnh rất, trừ phần đông bỏ ra trường đoản cú hình, các Chi không giống đếm ban đầu từ bỏ Chi đó mang đến đưa ra thiết bị 10 là Chi hình. Thí Dụ Mão là cung thứ nhất đếm theo hướng thuận cung vật dụng 10 là Tí, Mão Tị tương hình. Tị theo chiều nghịch mang đến cung sản phẩm 10 lại là Mão.

Nếu chi địa thế căn cứ vào cục với Phương thơm, gồm ttiết nhận định rằng những Chi sau hình lẫn nhau:

– Thân Tị Thìn Hợi Mão Mùi Dần Ngọ Tuất Tị Dậu Sửu– Hợi Tị Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất– Thân Tị Thìn ở trong Tdiệt cục, lại qui về Hợi Tị Sửu nghỉ ngơi Pmùi hương Bắc trực thuộc Tdiệt, Thủy mãn cực đề nghị hình. Lý luận giống như cho các Chi sau.

Thiệu Vĩ Hoa thì phân tích và lý giải căn cứ vào sách Âm Phù Kinc như sau:

Tam hình sinch làm việc Tam hợp, hệt như Lục Hại sinch sinh sống Lục Hợp. Theo đạo Ttách mà nói tam hình là số cực, tức tội vạ đầy rẫy mọi địa điểm bắt buộc buộc phải dẫn tới sự đổ xập.

Thân Tị Thìn tam vừa lòng, thêm cha ngôi Dần Mão Thìn thì Thân hình xung khắc Dần, Tị hình xung khắc Mão, Thìn từ bỏ hình Thìn

Dần Ngọ Tuất tam phù hợp, thêm cha ngôi Tỵ Ngọ Mùi thì Dần hình Ty, Ngọ trường đoản cú hình Ngọ, Tuất hình Mùi

Tỵ Dậu Sửu tam đúng theo, thêm tía ngôi Thân Dậu Tuất thì Tỵ hình Thân, Dậu từ bỏ hình Dậu, Sửu hình Tuất

Hợi Mão Mùi tam hợp, thêm tía ngôi Hợi Tị Sửu thì Hợi tự hình Hợi, Mão hình Tị, Mùi hình Sửu

Tượng hình nhà về hung, nhà về những vấn đề nhỏng bị tổn định hại, bị bệnh, lao tù. Ngulặng tắc của tượng hình y như Tam Hợp Cục. Chổ tự khắc nhau là bố Tí hoàn toàn có thể hình một Mão, một Mão có thể hình tía Tí, còn nhì Mão cần yếu hình một Tí, hoặc một Tí không hình được nhì Mão. Ngoài ra tất cả ngôi trường vừa lòng tmê mệt vừa lòng vong hình, tmê mẩn sinh vong hình phần nhiều là nhũng ngôi trường vừa lòng có cừu