a type of gun with a long barrel (= part shaped like a tube), fired from the shoulder & designed to lớn be accurate at long distances

Bạn đang xem: Rifle là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ lichgo.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


*

a person who does something, especially helping other people, willingly and without being forced or paid khổng lồ bởi it

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Phẩm Chất Là Gì ? Các Liệt Kê Của Nó Các Liệt Kê Của Nó

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn lichgo.vn English lichgo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message