Cá nhân Doanh nghiệp Kết nối tmùi hương mại Nhà đầu tư chi tiêu Ngân bậc nhất bốn Tuyển dụng Giới thiệu

Thời gian giao dịch giao hàng người sử dụng trên những Chi nhánh, PGD, QTK của lichgo.vn - Từ thứ hai tới sản phẩm 6 (trừ ngày lễ, tết).

STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ(Chưa bao hàm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

1

Chuyển chi phí VND

1.1

Chuyển tiền VND trong nước thuộc hệ thống

1.1.1

Chuyển chi phí người hưởng trọn nhấn bởi Tài khoản

1.1.1.1

Trích giao dịch chuyển tiền (không áp dụng cùng với 02 TK thuộc công ty snghỉ ngơi hữu)

Tại công nhân thống trị TK

0 VND

Tại CN không giống công nhân cai quản TK

0,01%

10.000 VND

1.000.000 VND

1.1.1.2

Nộp chi phí mặt

Tại CN quản lý TK

0 VND

Tại CN khác công nhân quản lý TK

0,03%

10.000 VND

một triệu VND

1.1.2

Chuyển chi phí người tận hưởng thừa nhận bởi chi phí mặt

Trích TK đưa đi

0,03%

10.000 VND

1.000.000 VND

Nộp tiền khía cạnh đưa đi

0,05%

20.000 VND

2 nghìn.000 VND

1.1.3

Nộp Ngân sách bên nước

Theo pháp luật của lichgo.vn.điện thoại trong từng thời kỳ

1.2

Chuyển chi phí VND trong nước không giống hệ thống

1.2.1

Phí đưa tiền

0.025%(1)

10.000 VND

1.000.000 VND

1.2.2

Phí kiểm đếm(thu bên trên số chi phí khía cạnh nộp để đưa đi)

0,02%

10.000 VND

một triệu VND

1.2.3

Phí kiểm đếm rút tiền khía cạnh so với nguồn VND đưa đến từ bên cạnh hệ thống

0,03%

10.000 VND

1.000.000 VND

1.3

Điều chỉnh/Tra soát chuyển tiền VND vào nước

đôi mươi.000 VND

2

Chuyển chi phí ngoại tệ

2.1

Chuyển tiền ngoại tệ trong nước thuộc hệ thống

Chuyển tiền tín đồ tận hưởng thừa nhận bởi TK

2.1.1

Trích đưa khoản(không áp dụng với 02 TK cùng nhà ssinh hoạt hữu)

Tại CN quản lý TK

0 USD

Tại CN không giống công nhân cai quản TK

2 USD

2.1.2

Nộp chi phí mặt

Bằng tổn phí nộp TM vào TK nước ngoài tệ của thiết yếu nhà TK

2.2

Chuyển tiền nước ngoài tệ nội địa khác hệ thống

2.2.1

Chuyển tiền đi trong nước

0,03%

2 USD

50 USD

2.2.2

Phí của Ngân mặt hàng đại lý(ngôi trường đúng theo lệnh chuyển khoản biện pháp giá thành OUR)

5 USD

2.2.3

Phí kiểm đếm lúc chuyển tiền đi bởi TM

Bằng giá thành nộp TM vào TKTT nước ngoài tệ

2.2.4

Huỷ lệnh chuyển tiền đi

5 USD

2.2.5

Thoái hối lệnh gửi tiền

5 USD

2.2.6

Phí kiểm đếm rút ít tiền mặt đối với nguồn nước ngoài tệ gửi đến từ ngoại trừ hệ thống

Bằng tầm giá rút ít chi phí khía cạnh tự TKTT ngoại tệ

2.2.7

Điện giá tiền (mức giá SWIFT) trong nước

3 USD

2.3

Chuyển chi phí ngoại tệ nước ngoài thuộc hệ thống

Chuyển tiền cùng với lichgo.vn nước ngoài

Bằng 70% tầm giá CT nước ngoài tệ nước ngoài khác HT; ngoài Phí của NHĐL thu bởi 100% nút phí

2.4

Chuyển chi phí nước ngoài tệ quốc tế không giống hệ thống

2.4.1

Chuyển tiền đi

2.4.1.1

Chuyển chi phí đi

Chuyển tiền du học/thăm khám chữa trị bệnh

0,15%

5 USD

200 USD

Chuyển chi phí khác

0,2%

5 USD

200 USD

2.4.1.2

Phí của NHĐL(trường thích hợp lệnh chuyển khoản khí cụ mức giá OUR)

Lệnh tkhô nóng tân oán bởi USD

+ PHÍ OUR thông thường mang đến NHĐL

6 USD

+ Phí OUR Guarantee đến NH hưởng

22 USD

Lệnh tiền đi qua lichgo.vn Lào

0,08% GTGD(+ 5 USD nếu NH tận hưởng không giống lichgo.vnle Lào)

6 USD

Lệnh tkhô hanh toán bởi JPY

0,05% GTGD + 2.500 JPY

5.500 JPY

Lệnh thanh tân oán bởi ngoại tệ khác

30 USD

2.4.2

Hủy lệnh chuyển tiền đi

5 USD

2.4.3

Chuyển chi phí đến

2.4.3.1

Chuyển chi phí đến

Nguồn tiền tới từ nước ngoài

0,05%

50.000 VND/2 USD

3.490.000 VND/150 USD

Nguồn chi phí tới từ quốc tế bởi CN lichgo.vn.dế yêu dắt mối gửi tiếp

0,03%

1 USD

150 USD

Nguồn tiền tới từ nước ngoài vày NH trong nước và Trụ sở NHNNg tại đất nước hình chữ S đưa tiếp

50.000 VND/2 USD

2.4.3.2

Thoái ân hận lệnh gửi tiền

10 USD

2.4.3.3

Phí kiểm đếm rút ít chi phí phương diện so với mối cung cấp nước ngoài tệ đưa đến từ ngoại trừ hệ thống

Bằng giá thành rút tiền phương diện từ TKTT nước ngoài tệ

2.4.4

Điện tầm giá (tổn phí SWIFT) xung quanh nước

5 USD

2.5

Điều chỉnh/tkiểm tra lại chuyển khoản qua ngân hàng nước ngoài(chuyển khoản qua ngân hàng đi và mang đến, chưa bao hàm điện phí)

Bài viết liên quan