My với Mine là gì? phân minh my cùng mine vào giờ anh. quý khách hãy nhớ là còn có một trong những bài bác tập bên dưới giúp gọi hơn về kiểu cách thực hiện của My cùng Mine nhé.

Bạn đang xem: Mine là gì

*

Hình ảnh minch họa (pediaa.com)

A.Mine là gì?

1.Mine là đại từ tải của danh trường đoản cú I.

Mine: của tôi

Ex: – That car is mine.(Chiếc xe tê của tôi).

-Trang is an new friover of mine.(Trang là 1 trong fan chúng ta mới của tôi).

– I am going lớn Paris next week. When, I am here, I hope lớn visit a frikết thúc of mine.(Tôi sẽ tới Paris vào tuần tới. khi đó, tôi tại đây, tôi hy vọng cho thăm một bạn bạn của tôi).


2. Vị trí của Mine trong câu.

Trong câu, Mine thông thường sẽ có vị trí lép vế chủ ngữ, tân ngữ hoặc sau giới tự (nhiều giới từ).

3. Cấu trúc của Mine.

A Mine of information about (on) somebody/ something

➔ Cấu trúc Mine với nghĩa là 1 trong những kho hiểu biết về bạn làm sao đó/ cái nào đấy.

Ex: My grandfather is a mine of information about/ on our family’s history.

(Ông của tớ là một trong những kho đọc biết về lịch sử dân tộc của gia đình bọn chúng tôi).

4. Vai trò của Mine là một trong cồn trường đoản cú.

Mine (v): knhị (mỏ), đặt mìn, trúng mìn

➔ Mine cùng với phương châm là 1 rượu cồn từ được thực hiện vào lĩnh vực quân sự chiến lược.

Xem thêm: An Eye For An Eye Là Gì ? 6 Cặp Từ Trùng Điệp Thú Vị Trong Tiếng Anh

Ex: The cruiser was mined & sank in two minutes.

(Chiếc tuần dương hạm trúng mìn với chìm nghỉm vào 2 phút).

B. Phân biệt Mine với My.

– Mine là đại từ sử hữu của danh từ bỏ I. Còn My là tính trường đoản cú sử hữu của danh tự I.

– Mine và My rất nhiều sở hữu tức là của tớ.

Ex: – This house is mine. (Ngôi đơn vị này là của tôi).

-My sister (Chị gái của tôi)/ My darling! (Em yêu thích của anh).

– Trong câu, sau My là 1 trong những danh từ. Còn Mine được nhìn nhận nlỗi một danh trường đoản cú buộc phải không cần phải có một danh từ bỏ đứng sau.

Ex: That is my notebook. (Kia là quyển vnghỉ ngơi viết của tôi).

=That notebook is mine. (Quyển vsinh hoạt viết tê là của tôi).

C. Một số bài xích tập nhằm tách biệt Mine cùng My.

1. Minh’s oto is very expensive sầu. _____ is cheap. (Mine/My)

2. ____ and yours is used, when nothing follows. (Mine/My)

3. This new pen is _____. (Mine/My)

4. Those cars are _____ brother. (Mine/My)

5. _____ Godness, what a surprise! (Mine/My)

6. _____ favourit football team won a lot of matches last season but they haven’t won many matches so far this season. (Mine/My)

7. I am going khổng lồ Ho Chi Minch City next week. When, I am here, I hope lớn visit a friover of _____. (Mine/My)

8. I can not meet you tomorrow because _____ parents are coming too see me. (Mine/My).

9. _____ bicycle has disappeared. It must have sầu been stolen. (Mine/My)

10. _____ new book will probably be translated inkhổng lồ a number of foreign languages. (Mine/My)