Chọn câu trả lời đúng. Màn hình máy vi tính công ty Tùng là nhiều loại (19 m inch). Đường chéo cánh của màn hình hiển thị kia tất cả kích thước:


*
*
*
*
*

khi sử dụng thước thẳng với compage authority nhằm đo đường kính ko kể của mồm ly (hình a) với 2 lần bán kính vào của ly (hình b).

Bài viết liên quan