Technology SiteMANAGER INFORMATION SYSTEM (Shared is happiness, getting the happiness shared is bigger,simplifying IT .....)


Bạn đang xem: Lotus notes là gì

*

Gender: MaleIndustry: TechnologyOccupation: System SupervisorLocation: Residential Hoang Gia, Ward No 2, My Hanh Nam Village, Duc Hoa DIST, Long An ProvinceIntroduction: Cool....Interests: Microsoft OS, Networking, RedHat Linux, System Administration, ... System Integration : IBM, Thư điện tử Systems : IBM Lotus notes & Domino, VOIPhường,...This is my personal và educational blog site and this has posts which are related lớn my research & interesting areas on Information Technology... Please feel không lấy phí to lớn phản hồi on any technical/Article matters on this regard.Thanks You !
*

Xem thêm: 3 Địa Chỉ Sửa Nồi Áp Suất Ở Đâu, 6 Sự Cố Thường Gặp Ở Nồi Áp Suất Điện Tử

*

*

*

Trong bài viết này tôi xin chỉ nói hầu như ban bố cơ phiên bản tuyệt nhất về lotus notes và domino.Lotus notes & domino là sản phầm được cải cách và phát triển do IBM. Lotus Notes và Domino hoàn toàn có thể phát âm một phương pháp đơn giản và dễ dàng thì nó là 1 “hệ thống” các ứng dụng cung cấp thao tác hiệp tác.Lotus Domino: là phần mềm máy chủ, nó tất cả có: website VPS, mail VPS với ldap server.Lotus Notes: là ứng dụng client, nó có có: Lotus notes, domino designer và domino admin.Lotus notes: là ứng dụng dùng làm chạy những vận dụng của lotus, rất có thể là các vận dụng bên trên domino server tuyệt các úng dụng bên trên local. Tại đây, gmail cũng được coi là một ứng dụng lotus ^^. hay có thể dụng nlỗi một mail client nhằm check những mail của hệ thống mail khác như exchange v.v… Chú ý: các áp dụng của Lotus notes có thể có thiết kế để chạy được bên trên nền web.Domino designer: phần mềm editor để xây cất các ứng dụng của lotus.Domino admin: là ứng dụng nhằm cửa hàng trị khối hệ thống domino server.Bài viết sau: cài đặt cùng cấu hình Lotus notes và domino (cơ bản)