Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ lichgo.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Face up là gì

*

a person who does something, especially helping other people, willingly và without being forced or paid khổng lồ vì chưng it

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Phần Mềm Synaptic Pointing Device Là Gì ? Cách Tải "Từ A Cách Tải Từ A

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập lichgo.vn English lichgo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語