Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự lichgo.vn.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.

Quý khách hàng đang xem: Any, eny, ay, ey, aye, eya là viết tắt của trường đoản cú gì, Có nghĩa là gì?

We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): … Any doesn’t have sầu a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative word khổng lồ mean the same as no. … We use any và every khổng lồ talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: … We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): … Any doesn’t have a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative word khổng lồ mean the same as no. … We use any và every to talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: … one of or each of, or a stated amount of (something that is more than one or has a number of parts), without saying which particular part is meant: None of this, however, in any way invalidates previous conclusions about the rate at which the social classes are becoming related khổng lồ one another. Các quan điểm của các ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên lichgo.vn lichgo.vn hoặc của lichgo.vn University Press xuất xắc của các đơn vị cấp phép. irgendeiner/irgendeine/irgendeines, irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches, jeder/jede/jedes…

Bạn đang xem: Eya là gì

*

*

*

Xem thêm: Giải Trình Là Gì ? Thế Nào Là Giải Trình Và Yêu Cầu Giải Trình

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn lichgo.vn English lichgo.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Hoa (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message