Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Ends là gì

*
*
*

ended
*

end /end/ danh từ giới hạn đầu, đầu mút (dây...); đuôi; đáy (thùng...) đoạn cuối mẩu quá, mẩu còn lạicandle ends: mẩu nến sự kết thúc sự kết liễu, sự chếtto be near one"s end: không còn sinh sống được bao thọ nữa, sát bên mồm lỗ kết quả mục đíchto gain one"s ends: có được mục đích của mìnhat one"s wit"s end (xem) witto be at an endlớn come to an and trả thành bị kiệt quệto be at the kết thúc of one"s tether (xem) tetherkết thúc on với cùng một đầu cù vào (ai)to go off the deep end (xem) deepin the end cuối cùng về saulớn keep opne"s kết thúc up (xem) keepto make an end of chnóng dứtto lớn make both ends meet (xem) meetno end vô cùngno end obliged to lớn you: khôn xiết cảm ơn anhno kết thúc of khôn xiết nhiềuno end of trouble: tương đối nhiều điều phiền nhiễu giỏi diệuhe is no kết thúc of a fellow: nó là một trong thằng cha hay diệukhổng lồ end liền, liên tụcfor hours on end: trong mấy tiếng liền thẳng đứngto lớn place kết thúc to lớn end đặt nối đàu vào nhaukhổng lồ put an over to hoàn thành, bến bãi bỏkhổng lồ turn over for end đảo ngược lại, trlàm việc đầu lại, quay ngược lạiworld without end (xem) world ngoại hễ từ xong, chnóng dứt kết liễu, diệt nội đụng từ xong xuôi, chấm dứt đi cho vị trí, mang đến hiệu quả làto kết thúc up tóm lại, kết thúclớn kết thúc with dứt bằngkhổng lồ kết thúc by doing something sau cùng vẫn làm việc gìto lớn end in smoke (xem) smoke

*

*

Xem thêm: Cách Trị Ho Cho Trẻ 7 Tháng Tuổi Hiệu Quả Mẹ Nên Áp Dụng Ngay

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

ended

Từ điển WordNet


adj.


n.

either extremity of something that has length

the kết thúc of the pier

she knotted the end of the thread

they rode lớn the end of the line

a final part or section

we have sầu given it at the over of the section since it involves the calculus

Start at the beginning and go on until you come lớn the end

the surface at either extremity of a three-dimensional object

one end of the box was marked `This side up"

(football) the person who plays at one end of the line of scrimmage

the over managed khổng lồ hold onkhổng lồ the pass

one of two places from which people are communicating to lớn each other

the phone rang at the other end

both ends wrote at the same time

a boundary marking the extremities of something

the kết thúc of town

the part you are expected to lớn play

he held up his end

a position on the line of scrimmage

no one wanted khổng lồ play end

v.

put an over to

The terrible news ended our hopes that he had survived


English Synonym and Antonym Dictionary

ends|ended|endingsyn.: cease clean up cthảm bại complete conclude discontinue finish halternative text quit result stop terminate wind upant.: begin beginning commence start