Vào năm 1957, Sihanouk cho thành lập và hoạt động một đoàn thanh hao niên Sangkum, thường xuyên gọi là JSRK (Jeunesse Socialiste Royale Khmere).

Bạn đang xem: Đoàn thanh niên tiếng anh là gì


In 1957, Sihanouk phối up a youth wing of the Sangkum, known as the "Royal Khmer Sociadanh sách Youth" (French: Jeunesse socialiste royale khmère, JSRK).
The Ho Chi Minh Communist Youth Union (Vietnamese: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) is the largest social-political organisation of Vietnamese youth.
Theo Hishammuddin, keris tượng trưng mang đến vị gắng của Đoàn Thanh hao niên UMNO vào chiến đấu đến chủng tộc Mã Lai.
According to Hishammuddin, the keris symbolised the role of UMNO Youth in championing the Malay race.
Ông gia nhập Đoàn Thanh hao niên Cộng sản ở tuổi 16, trong lúc theo học tập trên các ngôi trường học tập trung học làm việc Bratislava.
He joined the Communist Youth Union at the age of sixteen while studying at the grammar school in Bratislava.
Từ ngày 25 tháng 3 năm 1939, toàn bộ trẻ em, tkhô cứng thiếu hụt niên bên trên 10 tuổi rất nhiều cần gia nhập Đoàn Thanh niên Hitler.
From 25 March 1939 membership in the Hitler Youth was made compulsory for all children over the age of ten.
Cha người mẹ Mohamed của bạn chuyển động liên kết với Đoàn Thanh khô niên Somali (Syl), đảng chính trị thứ nhất của Somalia.
Ông tham mê gia Đoàn Tkhô cứng niên Cộng sản China năm 1926, với tsay mê gia vào các phong trào sinh viên khác nhau.
He joined the Communist Youth League of Đài Loan Trung Quốc in 1926, and participated in various student movements.
Ông đã trở thành một công nhân xuất sắc đẹp, một đơn vị lãnh đạo đội, và là sum họp đoàn thanh khô niên cộng sản.
Giải thưởng Đoàn Thanh hao Niên Cộng sản Lê Nin (1978) – giành cho đa số nghệ sỹ tích cực và lành mạnh tulặng truyền các bài hát Liên Xô.

Xem thêm: Tài Liệu Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Theo Từng Bài (Có Đáp Án)


Trong số những người dân bị bắt thì rộng một ít là phần nhiều tkhô cứng niên dưới đôi mươi tuổi cùng khoảng tầm 1/4 ở trong đoàn thanh niên Komsomol.
Of the arrested, over half were under 20 years old và about a quarter belonged to lớn the youth branch of the Communist Party.
Sau kia định nghĩa đoàn tkhô giòn niên được mở rộng nghỉ ngơi các non sông và rước gần như thương hiệu nlỗi "Đoàn Tkhô giòn niên Dân chủ"".
Later the youth league concept was broadened in many countries, và names like "Democratic Youth League" were adopted.
Thủ lĩnh Đoàn Thanh niên UMNO đương thời là Najib Razak (con của Tun Razak) rình rập đe dọa tắm rửa một keris bởi huyết bạn Hoa.
Future Deputy Prime Minister and then UMNO Youth Chief Najib Razak (the son of Tun Razak) threatened khổng lồ bathe a keris with Chinese blood.
Mười tkhô cứng niên, member của Đoàn Tkhô hanh Niên Malawi, xông vào trong nhà, tóm đem cùng lôi tôi ra cánh đồng mía sát đó.
Ten young men, members of Malawi’s Youth League, broke inkhổng lồ our house, grabbed me, and dragged me into lớn a nearby sugarcane field.
Trong trong cả thời gian Quốc tế Cộng sản, đoàn thanh hao niên là tổ chức triển khai cùng sản đúng nghĩa, cần sử dụng tên là Đoàn Cộng sản Trẻ.
During the time of the Communist International, the youth leagues were explicit Communist organizations, using the name "Young Communist League".
Năm 1984, ông dứt sứ mệnh nước ngoài sống Nicaragua với chức Bí tlỗi trước tiên Đoàn Thanh khô niên Cộng sản Cubố tại Villa Clara.
In 1987, he completed an international mission in Nicaragua as First Secretary of the Young Communist League of Villa Clara.
Sau Lúc bị trục xuất, bà trở thành một member tích cực và lành mạnh của Đoàn Tkhô hanh niên SWAPO sống Namibia và là 1 cô giáo.