Chi tiết về Dive là gì? Những kiến thức cần biết mới nhất

Nghĩa từ Dive in

Ý nghĩa của Dive in là:

  • Bắt đầu làm cái gì, thường là không có dự định hay lập kế hoạch trước

Ví dụ minh họa cụm động từ Dive in:

– When we saw what was happening, we all DIVED IN to help. Khi chúng tôi thấy chuyện gì đang diễn ra, tất cả chúng tôi lao vào giúp đỡ.

dive-la-gi

Nghĩa từ Dive in

Ý nghĩa của Dive in là:

  • Bắt đầu ăn

Ví dụ minh họa cụm động từ Dive in:

– Dinner’s on the table, so DIVE IN. Bữa ăn tối đã có trên bàn rồi, giờ ăn thôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dive in trên, động từ Dive còn có một số cụm động từ sau:

Cụm động từ Dive in

Cụm động từ Dive into