Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 8 tham khảo Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021. Tài liệu bao gồm 5 đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Hóa học. Hi vọng rằng với tài liệu này các em học sinh lớp 8 sẽ luyện tập và ôn lại những phần còn chưa nắm chắc để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ sắp tới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 hóa 11 trắc nghiệm violet


Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm 2020

Đề thi giữa học kì I môn Hóa học lớp 8 Đề kiểm tra giữa học kì 1 Hóa 8 - Đề 1Đề kiểm tra giữa học kì 1 Hóa 8 - Đề 2Đáp án đề thi giữa học kì I môn Hóa học lớp 8Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 Hóa 8 - Đề 1Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 Hóa 8 - Đề 2

Đề thi giữa học kì I môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Hóa 8 - Đề 1

Phần 1. (4 điểm) Trắc nghiệm Câu 1. Chất tinh khiết là:A. Có tính chất thay đổiB. Có lẫn thêm vài chất khácC. Gồm những phân tử đồng dạngD.Không lẫn tạp chấtCâu 2. Phương pháp lọc dùng để tách 1 hỗn hợp gồm:A. Nước với cát.B. Muối ăn với đường.C. Rượu với nước.D. Muối ăn với nước.Câu 3. Nguyên tử R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy tổng số electron của nguyên tử R là:A. 3B, 11C. 13D. 23Câu 4. Vì sao khối lượng nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân. Chọn đáp án đúngA. Do proton và nơtron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất béB. Do số p = số eC. Do hạt nhân tạo bởi proton và nơtronD. Do nơtron không mang điệnCâu 5. Cho nguyên tử khối của Bari là 137 . Tính khối lượng thực nguyên tố trên.A. mBa = 2,2742.10-22kgB. mBa = 2,234.10-24gC. mBa = 1,345.10-23kgD. mBa= 2,7298.10-21gCâu 6. Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với Cl là XCl2, hợp chất của Y với O là Y2O3. Vậy CTHH của hợp chất của X và Y là:
A. X2Y3.B. XY2.C. X3Y2.D. X2Y.Câu 7. Cho dãy chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau: Cl2, Fe, NaOH, MgO, F2, Hg, AgCl, C4H8, CH3Cl. Số đơn chất trong dãy trên làA. 3B. 4C. 5D. 6Câu 8. Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích âmA. electronB. notronC. protonD. proton và notronCâu 9. Khí nitơ tác dụng với khi hidro tạo thành khí amoniac NH3. Phương trình hóa học của phản ứng trên là:A. N + 3H → NH3B,. N2+ 6H → 2NH3C. N2+ 3H2→ 2NH3D. N2+ H2→ NH3Câu 10. Cho sắt vào trong bình đựng khí clo thu được sắt (III) clorua. Tổng hệ số tất cả các chất tham gia phản ứng là:A. 3B. 5C. 7D. 8Câu 11. Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng làA. CrSO4B. Cr(OH)3C. Cr2O3D. Cr2(OH)3Trong phản ứng hóa học tổng sản phẩm bằng tổng chất tham gia.Câu 12. Cho biết công thức hóa học của nguyên tố X với oxi là: X2O3, công thức hóa học của nguyên tố Y với hiđrô là: YH2. Vậy hợp chất của X và Y có công thức hóa học là:A. X2Y3.B. X2Y.C. XY3.D. XY.Phần 2. (6 điểm) Tự luận Câu 1. Xác định công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:a) Axit photphoric có phân tử gồm 3H, 1P, 4O liên kết với nhaub) Đường sacarozo có phân tử gồm 12C, 22H và 11O liên kết với nhau.
Câu 2. Một hợp chất khí X có phân tử khối là 58 đvC, cấu tạo từ hai nguyên tố C và H. Biết trong X nguyên tố C chiếm 82,76% khối lượng. Tìm công thức hóa học của hợp chất khí Y.Câu 3.

Xem thêm: Định Nghĩa Về Chất Phụ Gia Là Gì, Những Điều Cần Biết Về Chất Phụ Gia Thực Phẩm

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau: Fe (III) và nhóm (SO4)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Hóa 8 - Đề 2

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng (0,25đ)Câu 1. Khí ddinito pentaoxit có công thức hoá học là N2O5, hãy cho biết trong CTHH đã cho nguyên tố lưu huỳnh có hóa trị mấy?A. IIB. IIIC. IVD. V.Câu 2. Phân tử khối của Sắt (II) sunfat FeSO4 làA. 151 đvCB. 152 đvCC. 162 đvCD. 153 đvCCâu 3. Hạt nào trong nguyên tử mang điện tích dương:A. NơtronB. ProtonC. ElectronD. Electron và NơtronCâu 4. Cho các chất sau: nước chanh, đường, nước mắm, sữa tươi, muối tinh, nước cất, khí oxi, không khí. Số chất tinh khiết là:A. 2B. 3C. 5D. 4Câu 5. Công thức hóa học sau đây là công thức của đơn chất:A. N2;B. N2O5;C. NO;D. NO2.Câu 6. Công thức hóa học của muối Kali penmanganat (biết trong phân tử có 1K, 1Mn, 4O) là:A. K2MnO4;B. KMnO4;C. KO4Mn;D. MnKO4.Câu 7. Chọn đáp án saiA. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tửB. Số p = số eC. Hạt nhân tạo bởi proton và notronD. Oxi có số p khác số eCâu 8. 7Cl có ý nghĩa gì?A. 7 chất CloB. 7 nguyên tố CloC. 7 nguyên tử CloD. 7 phân tử CloCâu 9. Phân tử khối của Cu gấp mấy lần phân tử khối HidroA. 4 lầnB. 2 lầnC. 32 lầnD. 62 lầnCâu 10. Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì
A. CuSO4 do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nênB. Có 3 nguyên tử oxi trong phân tửC, Phân tử khối là 96 đvCD. Tất cả đáp ánCâu 11. Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4. Biết phân tử khôi là 233. Xác định kim loại mA. MagieB. BariC. SắtD. BạcCâu 12. Công thức hóa học đúngA. Kali sunfuro KClB. Canxi cacbua CaHC. Cacbon đioxit CO2D. Khí metin CH4II. Tự luận (7đ)Câu 1. Hãy chọn các từ (hoặc cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống (....)a) Nguyên tử có cấu tạo từ ba loại hạt cơ bản là: ..........., electron, .................b) ................ dùng để biểu diễn chất gồm 1 kí hiệu hóa học (đơn chất) hay hai, ba ... Kí hiệu hóa học (hợp chất) và ................. ở chân mỗi kí hiệu.c) Các vật thể .................. đều gồm một số ........... khác nhau, còn ............. được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là .............. hay hỗn hợp một số .............d) Trong nguyên tử ................. luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp.Câu 2. Dựa vào công thức hóa trị, lập công thức hóa học và tính phân tử khối của những hợp chất tạo bởi:a) Ca (II) và nhóm PO4(III)b) Cu (II) và nhóm OH (I)c) Fe (II) và nhóm SO4(II)Câu 3. Hợp chất X có chứa 25,93% nito, còn lại là oxi. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất trên và cho biết ý nghĩa công thức hóa học đó.

Đáp án đề thi giữa học kì I môn Hóa học lớp 8

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 Hóa 8 - Đề 1

Phần trắc nghiệm 1D2A3B4. A5A6C7B8A9C10C1112A
Phần tự luận Câu 1. a) H3PO4Phân tử khối của H3PO4 = 3.1 + 31 + 16.4 = 98 đvCb) C12H22O11Phân tử khối của C12H22O11 = 12.12 + 22 + 16.11 = 342 đvCCâu 2. Gọi công thức hóa học của chất khí Y có dạng CxHy (x,y: nguyên dương)Phần trăm khối lượng nguyên tố C trong CxHy bằng:
*
Phân tử khối của CxHy = x.C + y.H = 58 (đvC)=> 4.12 + y.1 = 58 => y = 10
Vậy công thức hóa học của hợp chất khí trên là: C4H10Câu 3.Công thức hóa học của hợp chất có dạng:Ta có:x.III = y.II => x/y = II/III = 2/3 => x = 2; y = 3Công thức hóa học của hợp chất là Fe2(SO4)3Phân tử khối = 2.56 + 32.3 + 16.4.3 = 400 đvC

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 Hóa 8 - Đề 2

I. Câu hỏi trắc nghiệm1D2B3B4D5A6B7D8C9C10A11B12C
II. Câu hỏi tự luậnCâu 1.a) proton, notronb) công thức hóa học, chỉ sốc) tự nhiên, chất, vật thể nhân tạo, chất, chấtd) electronCâu 2.a) Công thức hóa học của hợp chất có dạng:
*
Ta có:
*
Phân tử khối:
*
b) Công thức hóa học của hợp chất có dạng
*
Ta có:
*
Phân tử khối:
*