the difference between the interest paid on bonds that have sầu a low cấp độ of risk, such as those sold by the US Treasury, and the interest paid on those that have sầu a high màn chơi of risk:

Bạn đang xem: Credit spread là gì

The credit spread soared as markets avoided ailing companies" paper và sought the safety of Western governments" bonds.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự lichgo.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


*

a person who does something, especially helping other people, willingly & without being forced or paid khổng lồ bởi vì it

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Capybara Là Con Gì - Đến Nhật Xem Chuột Capybara Tắm Nước Nóng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập lichgo.vn English lichgo.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語