Chia sẻ về các câu hỏi trắc nghiệm về thông tư 22 mới nhất

Tổng hợp về các câu hỏi trắc nghiệm về thông tư 22 mới nhất hiện nay là chủ đề trong bài viết hôm nay của Lichgo.vn. Bộ câu hỏi trắc nghiệm về đánh giá học sinh tiểu học là câu hỏi trắc nghiệm về thông tư 22 có đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô tham khảo trong kỳ thi công chức, viên chức giáo dục cũng như các kỳ thi giáo viên giỏi.

cau-hoi-trac-nghiem-ve-thong-tu-22

Câu hỏi trắc nghiệm thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

Câu 1.Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT được sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư 30/2014/TT- BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào ?

Câu 9. Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT , Tại điều 4, mục 3 quy định đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kì bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó quan trọng nhất là đánh giá của:Cha mẹ học sinh.Học sinh.Giáo viên. Giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Câu 10. Theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, quy định khen thưởng học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện theo các điều kiện nào?Kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt. B. Kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 8 điểm trở lên;Kết quả đánh giá các môn học, các hoạt động giáo dục đạt Hoàn thành, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên.Kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên; 

Câu 11. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, quy định đánh giá định kì về học tập đối với học sinh với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức nào?Hoàn thành tốt; Hoàn thành.Hoàn thành tốt; Hoàn thành; Chưa hoàn thành Tốt; Đạt; Cần Cố gắngTốt; Đạt

Câu 12. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, quy định các lần đánh giá định kì về học tập là:Vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học. Vào cuối học kì I và cuối năm họcChỉ lớp 4, 5 được đánh giá vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học.Vào giữa học kì I, giữa học kì II.

Câu 13.

Cụm từ “đánh giá” được sửa đổi bởi cụm từ “nhận xét” theo khoản 2 Điều mấy của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT:Điều 5Điều 4Điều 3Điều 2 

Câu 14. Cụm từ “Nguyên tắc đánh giá” được sửa đổi bởi cụm từ “Yêu cầu đánh giá” theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT được quy định tại:Điểm a khoản 1 điều 1. Điểm b khoản 1 điều 1.Khoản 2 điều 1.Khoản 1 Điều 2.Câu 15. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT bỏ hẳn mấy Điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT:3 Điều4 Điều 5 Điều6 Điều

Câu 16. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT bãi bỏ Khoản 3 Điều mấy của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT:Điều 3Điều 4Điều 5 Điều 6Câu 17. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì dòng nào dưới đây là sai:Giáo viên không thông báo trước lớp những điểm chưa tốt của học sinh.Giáo viên không thông báo trong cuộc họp cha mẹ học sinh những điểm chưa tốt của học sinh.Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá học sinh. Học sinh có quyền nêu ý kiến và được nhận sự hướng dẫn, giải thích của giáo viên, hiệu trưởng về kết quả đánh giá.

Câu 18. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì dòng nào dưới đây là đúng:Đề kiểm tra định kì cuối năm lớp 5 do Phòng Giáo dục và Đào tạo ra.Đề kiểm tra định kì cuối năm lớp 1 đến lớp 4 do tổ chuyên môn ra.Đề kiểm tra định kì phải đảm bảo 4 mức độ nhận thức của học sinh. Đề kiểm tra định kì chỉ thực hiện vào cuối năm học

Câu 19. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì phát biểu nào dưới đây là sai:Giáo viên không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên.Giáo viên dùng điểm số để đánh giá định kì. Giáo viên không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân để đánh giá thường xuyên.Giáo viên không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân để đánh giá định kì.

Câu 20. Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất học sinh được thực hiện bao nhiêu lần trong năm học:

Quy định về thi tuyển công chức Nội dung quy định thi tuyển công chức 2019 Chỉ tiêu tuyển công chức thành phố Hà Nội 2019 Danh sách chỉ tiêu tuyển công chức các quận huyện trên địa bàn Hà Nội Công chức là gì? Viên chức là gì? Quy định về công chức, viên chức