*

Bạn đang xem: Cách làm tròn số trong access

Thiết Kế, tổng hợp các thủ thuật hay đã có trên Diễn đàn Thủ Thuật Access.


Như các bạn biết, Ms Access chỉ cung cấp mỗi hàm làm tròn là hàm Round. Điều này gây 1 số bất tiện khi ta có nhu cầu Round-up, round-down.Nhân đây, No xin giới thiệu luôn 2 hàm liên quan là hàm Int và hàm Fix:
Ý nghĩa, trả về 1 số làm tròn với quy định chữ số thập phân "phần làm lẻ"Ví dụ: Round(11.55 , 0) =>1Round(11.55,1 ) =>11,6hàm round không chấp nhận phần làm lẻ là số âm. Vì vậy bạn không thể làm tròn tới hàng chục. Để làm được việc này, bạn cần tham khảo phần sau.
Cả hai hàm đều trả về phần nguyên của một số. Tuy nhiên khác nhau là nếu phần số xem xét là số âm, thì int sẽ trả về số nguyên âm kế sau số đó. Phần fix trả về số nguyên âm số trước số đó.Ví dụ:Int(11,55) =>11Fix(11,55)=>11Int(-11,55)=>-11Fix(-11,55)=> -12
3/ Làm thế nào gọi hàm Roundup, rounddown và làm tròn hàng chục hàng trăm trong Access. (Click to Hide)

Xem thêm: Cách Làm Bánh Nhúng Giòn - Xốp Lâu Đơn Giản Tại Nhà

3.1 Làm tròn lên và làm tròn xuống. (rounddown và roundup)Ta phát biểu như sau:RoundDownRound(số -0.x5 , n)RoundupRound(số +0.x5 , n)Trong đó x5 là các số 0 có số lượng là nn là dãy số cần lấy sau dấu thập phânRound(11.55,1) => 11.6 "roundRound((11.55 -0,05) ,1) =>11.5 "rounddownRound(11.44 ,1) =>11.4 "roundRound(11.44 + 0.05 ,1) =>11.5 "roundup3.2 Làm tròn đến số hàng chục, hàng trămvì hàm round không chấp nhận đối số là số âm, nên Để làm tròn đến số hàng chục, ta làm như sau:Round(số/10 , 0)*10Tương tự làm tròn tới hàng trăm:Round(số /100 ,0)*100Ví dụ: Round(155 / 10, 0) * 10 =>160Round(155 / 100, 0) * 100 =>200Tương tự cho hàng ngàn, hàng chục ngàn!
*

Chúc may mắn__________________________________________________Thảo luận thêm tại:http://lichgo.vn.com/forum/thread-214-post-384.html
Viết Bởi:Duy TuanMụcAccess,Function
*
*
lúc20:03
» Hãy để lại tên, email của bạn khi bạn post comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.» Có thể sử dụng các thẻ ,,. Và các icon thông dụng trên YM


►  19(5) ►  13(2) ►  12(5) ►  11(6) ▼  10(50) ▼  09(6) ►  09(87)
Access(140)Access & Excel(1)Access 2019(1)Chương trình(5)Combobox(3)Cơ Sở Dữ Liệu(3)Database(2)DateTime(8)Duplicate(1)Error(4)Events(1)Form(30)Function(14)Giáo trình(10)Giới thiệu(1)listbox(3)Macro(2)Menu(1)Query(4)Report(16)Sercurity(7)SQL(2)Table(16)Textbox(1)thông báo(1)Thủ Thuật(3)Thủ Thuật Access(1)Tổng quát(12)Unicode(5)VBA(50)VBA Report Access(1)