Home»Gifted - Talented Tests » Grades 10-12 » Toefl » Toeic » University Entrance Exam» Blame Và Cách Dùng
*
Tiếp theo siêng đề Luyện Thi Đại Học, Tôi trình diễn tiếp bí quyết cần sử dụng "Blame". Phần này sẽ không mọi dành riêng cho chúng ta luyện thi Đại Học cơ mà nó còn hữu dụng cho đông đảo bạn luyện thi Học Sinc Giỏi, thi Toefl, tốt thi Toeic.

Bạn đang xem: Blame là gì

Blame (for)(v)/ bleɪm / - to think or say thatsomebody/something is responsible for something badai đó/dòng nào đấy về một việccó tác dụng không đúng trái.
Blame
(n)/ bleɪm / - responsibility for amistakeor for something bad: Chịu đựng trách rưới nhiệm chomột tội vạ làm sao đó.
+ blamesomebody/something (for something)
: đỗ lỗi mang đến ai đó/dòng gì đó về câu hỏi gì đó, ngulặng nhân gây ra.
Ex: She doesn"t blame anyone for her father"s death: Côta không đỗ lỗi cho bất kể ai về tử vong của phụ thân cô ta.
Ex: Police are blaming the accident ondangerous driving: Chình ảnh tiếp giáp nhận định rằng vụ tai nạn đó là vì láixe ẩu.
+ Don"tblame me(informal) ~used to advise somebody not khổng lồ dosomething, when you think they will bởi it despite your advice.

Xem thêm: Các Cách Làm Tăng Spin Trong Coin Master Việt Nam Miễn Phí 2020


Ex:Gọi her if you like, but don"t blameme if she"s angry. Thích thì cứ đọng Hotline đi, nó mà giận thì đừng có trách rưới tớ nhé.
+ I don"t blame you/her, etc. (for doing something) (informal) ~usedto say that you think that what somebody did was reasonable & the right thingkhổng lồ bởi vì.
Ex:‘I just slammed the phone down when hesaid that.’ ‘I don"t blame you!’ Tôi đập điện thoại xuống bàn mặc nghe hắn nóihắn không trách nát tôi.
Ex: Ifyou thất bại your job, you"ll only have sầu yourself khổng lồ blame. Nếu chúng ta mất Việc thì tựtrách bản thân mình thôi.
+ Put/lay/pin/place the blame (for something) onsomebody ~ blame someone, especially forsomething that is not their fault: đỗ quá tội cho những người khác.
BLAME: If someone causes somethingbad, you can say that it is their fault or that they are to blame.
FAULT: Use “fault” to mean somethingthat is wrong with a machine or a system, or something that you could criticizeabout a person or thing.
MISTAKE: Use “mistake” lớn mean somethingthat is wrong in someone’s grammar, spelling, calculations, decisions etc.
Love to lớn hear what you think!
*

Posted byYêu Tiếng Anh
*

Loading...
*

Post a Comment♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts lớn jot a few comments down if you have sầu any further questions or concerns. Don't forget khổng lồ kiểm tra on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box khổng lồ keep tracking your bình luận replies. ♥ Share to lớn be shared - if you want khổng lồ nói qua any of your own thoughts to lớn this blog's readers, please don't hesitate to lớn reach me here. Many Thanks!Have a good one!


*


*