aggregate nghĩa là gì, có mang, những sử dụng cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm aggregate giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của aggregate.

Bạn đang xem: Vietnamese translation


Từ điển Anh Việt

aggregate

/"ægrigit/

* tính từ

tập vừa lòng lại, kết hợp lại

gộp phổ biến, tính toàn thể, tính tổng số

(pháp lý) bao gồm nhiều cá thể vừa lòng lại, với nhiều đơn vị hợp lại

* danh từ

kăn năn tập đúng theo, kăn năn kết tập, thể tụ tập

toàn thể, cục bộ, tổng số

in the aggregate: tính gộp, tính tầm thường, tính tổng số

(vật dụng lý) kết tập

polycrystalline aggregate: kết tập đa tinc thể

* ngoại hễ từ

tập đúng theo lại, kết hợp lại

toàn bô lên đến

these armies aggregate 500,000 men: hầu như đạo quân ấy tổng cộng lên đến mức 500, 000 người

aggregate

(Tech) tập hòa hợp, kết tụ

aggregate

finite a. tập hòa hợp hữu hạn

incomparable a. tập hòa hợp không thể so sánh được

infinite a. tập vừa lòng vô hạn

non - denumerable a. tập thích hợp ko đếm được

ordered a. tập thích hợp sắp được

sản phẩm a. tập hòa hợp tích

similar ordered a.s. các tập hợp được sắp tới giống như nhau


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

aggregate

* khiếp tế

có tính chất tổng hợp

tính gộp (số tiền)

tổ hợp

tổng

tổng gộp

tổng hợp

tổng kế

* kỹ thuật

bộ

cấp phối

chất kết tụ

gộp

hệ (thống) thiết bị

hệ thống thiết bị

hợp nhất

hợp thể

kết tập

kết tụ

khối kết tập

ngưng đọng

máy liên hợp

tổ hợp

toàn thể

tổng số

vật liệu nghèo

cơ khí & công trình:

cốt liệu bê tông

xây dựng:

cốt liệu cát

cốt liệu sỏi

kết trộn

tụ

toán & tin:

gộp chung

hóa học & vật liệu:

hỗn hợp thô tạo bê tông


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng khám nghiệm.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: Ripped Off Là Gì ? Ripped Off Có Nghĩa Là Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm cùng nhằm ra khỏi.Nhập trường đoản cú cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm cùng coi các trường đoản cú được nhắc nhở hiển thị bên dưới.khi nhỏ trỏ vẫn bên trong ô tìm kiếm kiếm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển thân những từ bỏ được gợi nhắc.Sau kia nhận (một lần nữa) để thấy chi tiết từ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ bỏ buộc phải tra cứu vào ô tìm kiếm kiếm với coi các từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ bỏ mong mỏi xem.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt ngắn thêm các bạn sẽ ko bắt gặp trường đoản cú bạn muốn search vào danh sách gợi ý,lúc ấy các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau nhằm hiển thị tự đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*