Từ nhấn mạnh là một từ, thường là trạng từ, bản thân không tồn tại nhiều nghĩa. Chúng chủ yếu được dùng để nhấn mạnh, tạo điểm nhấn mang đến một từ không giống – thông thường là một tính từ hoặctrạng từ. Trong bài xích viết này, tất cả 3 từ nhấn mạnh cơ bảnđược giới thiệu: quite, so và a bit.

Bạn đang xem: A bit of là gì

1. Cách sử dụng từ nhấn mạnh Quite

Quitecó nghĩa là "khá" hoặc "trả toàn" tuỳ thuộc vào từ đi sau nó (phân biệt giữa 2 nghĩa này sẽ được nắm rõ ở phần dưới).

Cấu trúcđi với quite là: Quite + Tính từ/Trạng từ.

Ví dụ:

He had beenquitegood at drawing when he was at school.(OK, moderately good but not outstanding - ổn, tương đối tốt nhưng ko phải nổi trội)They werequiteexcited about moving khổng lồ a new place.(a little excited - hơi hào hứng)Her life isquitedifferent since she moved.(completely different - khác trả toàn)I remembered the housequiteclearly now that I was walking towards it.(completely clearly - trọn vẹn rõ)

Quite + tính từ cùng trạng từ có thể phân cấp được

Tính từ và trạng từ bao gồm thể phân cấp (gradable adjective/adverb) là tính từ/trạng từ đo lường được về mức độ được. Khi kết hợp với quite (đứng ở trước), quite mang nghĩa “tương đối, một chút ít, tương đối nhưng không phải rất” (a little, moderately but not very).

Trường hợp này, nghĩa của quite giống với rather tuyệt fairly.

Ví dụ:

That shirt makes you lookquitesmart.(+ adjective sầu - tính từ)

She comes lớn visit youquiteoften, doesn’t she?(+ frequency adverb - trạng từ tần suất)

He walkedquitefast until they were out of sight.(+ adverb - trạng từ)

Tsi khảo một số tính từ ko phân cấpđược nhưng mà lúc kết hợp với quite, quite với nghĩa "trả toàn":

surerighttruecleardifferent
incredibleamazingcertainwrongsafe
obviousunnecessaryextraordinaryimpossiple

Quite + tính từ và trạng từ ko phân cấp được

Tính từ/trạng từ không phân cấp được (non-gradable adjective/adverb) là tính từ/trạng từ gồm cấp độ cao nhất và/hoặc thấp nhất, ví dụ right – wrong). Kết hợp với quite (đứng trước), quite có nghĩa "rất, trả toàn" (‘very’, ‘totally’ or ‘completely’).

Lưu ý: Trong ngôn ngữ nói, biện pháp sử dụng này của quite được nhấn mạnh nhiều như tính từ/trạng từ.

Ví dụ:

The scenery wasquiteincredible.Helen had said the food was awful here. She wasquiteright.Steve Jobs, the chairman of Pixar, isquiteobviously fond of computers.

Quite + Danh từ

Ta bao gồm thể sử dụng quite + a/an trước một danh từ để nhấn mạnh hoặc thể hiện tầm quan tiền trọng.

Ví dụ:

There wasquite acrowd at the các buổi tiệc nhỏ.It makesquite adifference when the wind isn’t blowing.

khi sử dụng quite + a/an + tính từ + danh từ, nó gồm nghĩa tương “một chút ít hoặc nhiều nhưng không phải trả toàn" (a little or a lot but not completely).

Ví dụ:

It’squite abig company. Around 200 staff.It’squite agood book.(It’s rather good but not excellent - khá giỏi nhưng ko xuất sắc)

Quite a bit,quite a few,quite a lot: chúng ta thường dùng những cụm từ này lúc đề cập tới số lượng/lượng lớn.

Ví dụ:

You should ask Mez for some advice. He knowsquite a bitabout gardening.
There werequite a fewof us at the meeting.

Dường như, ta cũng sử dụng quite a bit với quite a lot để ngụ ý “thường” (often).

Ví dụ:

Do you come here quite a bit?I used to lớn go sailing quite a lot.

Còn một cấu trúc khác nữa là quite + a lot/a bit + so sánh tính từ/trạng từ. Nó bao gồm nghĩa là “nhiều” (much).

Ví dụ:

We went to lớn Italy when I was quite a bit younger.The new truông chồng is quite a lot heavier than the old model.

Quite + Động từ được cần sử dụng chủ yếu trong số trường hợp nói thường ngày. khi đó, quite thường đi với động từ “like/enjoy/understand/agree” để bày tỏ ý kiến, sở đam mê.

Tuỳ thuộc ngữ cảnh, nó có thể ẩn ý “một chút”, “nhiều” giỏi “hoàn toàn”.

Và ta thường đặt quite ở vị trí giữa vốn thông thường vì trạng từ đảm nhận (giữa chủ ngữ và động từ bao gồm sau hoặc động từ khuyết thiếu/trợ động từ đầu tiên hoặc sau “be” giữ phương châm động từ chính).

Ví dụ:

I quite like tennis but I can never play proper games because I can’t serve sầu. (I like tennis a bit - mê say một chút.)I quite enjoy sitting here và watching people go by. (I like it a lot - thích nhiều.)I quite agree. You’re absolutely right. (I agree completely - đồng ý hoàn toàn.)I can quite underst& that the news would have sầu upmix her. (I totally underst& - trọn vẹn hiểu.)

Not quite được cần sử dụng với ý “không trả toàn” (not completely).

Xem thêm: Nâng Cao Ngữ Pháp Tiếng Anh Với Cấu Trúc “ In Order To Là Gì

Có thể cần sử dụng not quite với tính từ, trạng từ, danh từ, mệnh đề ko xác định, cụm giới từ với mệnh đề wh.

Ví dụ:

The door wasnot quiteclosed.(+ adjective - tính từ)The news wasnot quiteas bad as I had expected.(+ comparative phrase - cụm so sánh)It’snot quitehalf past nine.(+ time phrase - cụm thời gian)She hesitated,not quiteknowing what khổng lồ vì.(+ non-finite clause - mệnh đề không xác định)That’snot quitewhat I meant.(+wh-clause - mệnh đề wh)

Có thể sử dụng not quite như một câu trả lời ngắn.

Ví dụ:

A: Are you ready?B: No, not quite.

Not quite cũng tất cả thể đi với động từ.

Ví dụ:

I’m slightly concerned & don’t quite understand why he didn’t come.I haven’t quite got the money lớn get my laptop yet.

2. Cách dùng từ nhấn mạnh So

So mang nghĩa "rất" (very). Nhìn phổ biến, so được sử dụng trước danh từ/trạng từ.

Ví dụ:

She"s so talented.She plays the violin so well.

So gồm thể hàm ýa nhiều tới một mức làm sao đó, đôi khisocòn sở hữu nghĩa nhấn mạnh.

Ví dụ:

Don’t put it so far. I can’t see it. Put it near a bit.How could I have been so impolite!

Trong tiếng Anh hiện đại, so càng ngày được cần sử dụng nhiều trước danh từ và động từ.

Ví dụ:

That is so your mom.(That"s something your mom would vì - Đó là việc mẹ bạn thường làm)I"m so going to lớn yell at him when he gets here.(I"m going to yell at hlặng when he gets here - nhất định sẽ hét lên)

Socó thể đi kèm với that(cấu trúc so... that... )để giải thích thêm về mức độ, tính chất được nhấn mạnh của vấn đề

Ví dụ:

Peter was so tired that he fell asleep in class.The cake was so delicious that I could not stop eating it.

Tuy nhiên, đôi Lúc socũng được sử dụng không đi kèm với that nhưng vẫn mang nghĩa giải say đắm hay nhấn mạnh.

Ví dụ:

I am so angry, I cannot forgive sầu him!I’m so embarrassed, I could die!

Lưu ý: Không giống những từ nhấn mạnh khác (ví dụ, very, quite), so ko thường đi với tính từ thuộc ngữ (tính từ đứng trước danh từ) cơ mà chỉ đi với tính từ vị ngữ (đứng sau động từ “khổng lồ be”).

Ví dụ:

These children are so good > chấp nhận đượcThese so good children > ko thường được xem như là đúng, cho dù so đôi lúc được sử dụng theo cách này.Sẽ là phổ biến cùng tự nhiên hơn Khi nói "These are such good children".

3. Cách cần sử dụng từ nhấn mạnh A bit

A bit có nghĩa “một chút”, được sử dụng để làm rõ nghĩa cho tính từ hoặc được sử dụng như một trạng từ để nhấn mạnh.

A bit thể hiện tính chấtthân mật vào ngôn ngữ thường ngày hơn so với a little.

Ví dụ:

They had gota bittired working in the garden.Can you waita bitfor us? We’re in heavy traffic.

A bit cũng được dùng để làm rõ nghĩa mang lại tính từ ở thể đối chiếu.

Ví dụ:

The climate in New Zealand was a bit nicer than we had expected.

Tuy nhiên, ko thường cần sử dụng a bit để hiểu rõ nghĩa mang lại tính từ thể đối chiếu đứng trước danh từ.

Ví dụ:

It wasa bitmore entertaining than the last play we saw.Không dùng:a bit more entertaining playhaya bit more of entertaining play.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, a bit có thể ẩn ý khiến cho tính từ yếu đi. Với nghĩa này, a bit gồm thể dùng trước tính từ thể đối chiếu.

Ví dụ: